Η βιωματική εργαλειοθήκη Breaking the Circle είναι μια δωρεάν διαδικτυακή πλατφόρμα που περιέχει δεδομένα και περιπτωσιολογικές μελέτες που αφορούν μια Δικαιοσύνη Φιλική προς τα Παιδιά.

Όλα τα εργαλεία της πλατφόρμας του Breaking the Circle έχουν δημιουργηθεί μετά από συζητήσεις σε όλες τις χώρες εταίρους (Κύπρος, Ιταλία, Ρουμανία, Ισπανία) τόσο με νέους που εμπλέκονται σε δικαστικές διαδικασίες αλλά και με επαγγελματίες που ασχολούνται με τον τομέα της δικαιοσύνης των ανηλίκων.

Ο στόχος του έργου είναι να ευαισθητοποιήσει του νέους όσον αφορά τα δικαιώματα τους στις δικαστικές διαδικασίες αλλά και να εμπλουτίσει την γνώση και να βελτιώσει τις ικανότητες των επαγγελματιών που εργάονται στον τομέα της δικαιοσύνης των ανηλίκων…

Το σύνολο του υλικού διατίθεται για δύο βασικούς σκοπούς: – Δημιουργία διάφορων τύπων εργαστηρίων μέσα σε αίθουσες διδασκαλίας ή σε επίσημες και μη τυπικές ομάδες, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών και των νέων σχετικά με το δικαίωμά τους σε δικαστικές διαδικασίες και δικαιοσύνη φιλική προς το παιδί · – Προς ενημέρωση του κοινού για τις Αρχές μιας Δικαιοσύνης Φιλικής προς τα Παιδιά (CFJ), για να βελτιώσετε τις γνώσεις σας σχετικά με το CFJ και τα δικαιώματα των παιδιών σε δικαστικές διαδικασίες.

 

Το σετ εργαλείων επικεντρώνεται σε δύο κύριες ομάδες- στόχους: ΝΕΟΥΣ, ηλικίας 12-18 ετών, ως στόχος των μορφών των εργαστηρίων. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ που εργάζονται σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πλαίσιο, σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας.


Download Educator Website Manual (editable PDF)