ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Το τμήμα Ιστορίες παρέχει μια εμπνευσμένη και ετερογενή βιβλιοθήκη επιλεγμένων πραγματικών δικαστικών υποθέσεων που αφορούν ανηλίκους σε διάφορες χώρες. Κάθε περίπτωση υπογραμμίζει τις κρίσιμες συνθήκες και καταστάσεις που συμβαίνουν σε ανήλικους που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα σε μια δικαστική διαδικασία. Κάθε μία από αυτές τις ιστορίες μπορεί να βρεθεί διαμορφωμένη στο παιχνίδι “Δώσε το στον επόμενο” εδώ, έτοιμη για εκτύπωση και χρήση σε τάξη.

Ταυτόχρονα, ο σκοπός της εργαλειοθήκης του “Breaking the Circle” και συγκεκριμένα το παιχνίδι “Δώσε το στον επόμενο”, είναι να προωθηθεί η δέσμευση των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών να γίνουν οι ίδιοι συγγραφείς νέων ιστοριών προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα στους ανήλικους να παίξουν το παιχνίδι με περισσότερες ιστορίες που θα είναι προσαρμοσμένες τοπικά για την κάθε χώρα. 

Ακολουθήστε τις πιο κάτω κατευθυντήριες γραμμές για να μπορέσετε να γράψετε τη δική σας ιστορία:

ΠΩΣ ΝΑ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ

– Επιλέξτε μια ιστορία που θα ενδιαφέρει τους ανήλικους. Συνήθως οι ανήλικοι ενδιαφέρονται για ιστορίες που εμπλέκονται με ναρκωτικά, καταχρήσεις, εμπλοκές με την αστυνομία κτλ, και γενικότερα ιστορίες που μπορούν να επιλυθούν μέσω της υπόθεσης και του παιχνιδιού!  Οπότε προσπαθήστε να βάλετε λίγα από τα παραπάνω στην ιστορία σας για να τους προσελκύσετε τη προσοχή. Εμπιστευτείτε μας! 🙂

– Σπάστε την ιστορία σας σε κομμάτια (8 με 12) για να μπορείτε να εξηγήσετε την ιστορία και τα αποτελέσματα της ιστορίας. Το κάθε κομμάτι της ιστορίας πρέπει να ολοκληρώνεται με πολύ λίγα λόγια. Επίσης κάθε ιστορία δεν πρέπει να ξεπερνά τους 3000 χαρακτήρες και κάθε κομμάτι της ιστορίας δεν πρέπει να ξεπερνά τους 200/300 χαρακτήρες.

–  Χρησιμοποιήστε γλώσσα που γίνεται εύκολα κατανοητή από τους ανήλικους.

– Να είστε προσεκτικοί όσον αφορά την ανωνυμία στην ιστορία σας. Χρησιμοποιήστε άλλα ονόματα για τους χαρακτήρες σας από τα πραγματικά κι άλλα ονόματα για τις πόλεις που εκτυλίσσονται τα γεγονότα.

– Όταν έχετε έτοιμη την ιστορία σας ξεκινήστε να την βάλετε εδώ:  Pass-on set here

Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε με την ιστορία σας!

Πρότυπο ιστορίας (επεξεργάσιμο PDF)