Sparge Cercul – Set instrumente de învățare activă – este o platformă web în care se găsesc  conținuturi și studii de caz semnificative privind justiția în interesul copilului. Informațiile sunt  accesibile și gratuite.

Toate materialele din  platforma  web au fost produse prin activități participative, implicând tineri care au experimentat proceduri judiciare și profesioniștii care lucrează în justiție juvenilă. Procesul a fost realizat în patru țări: Cipru, Italia, România și Spania.

Scopul folosirii setului de instrumente este acela de a crește gradul de conștientizare a tinerilor cu privire la drepturile lor în cadrul procedurilor judiciare și pentru a îmbunătăți abilitățile profesioniștilor care lucrează cu tinerii în context formal și non-formal, cum ar fi licee, școli profesionale, centre de formare, centre de recreere, cursuri de formare …

Materialul are două scopuri principale:

-Crearea  mai multor grupuri de lucru în interiorul clasei și creșterea  gradului de conștientizare a elevilor și tinerilor cu privire la drepturile lor în procedurile judiciare;

-Studierea principiilor justitiei în interesul copiilor(JIC), pur și simplu prin navigarea pe platforma web, pentru a îmbunătăți cunoștințele privind JIC  cu privire la drepturile copilului în cadrul procedurilor judiciare.

Setul de instrumente este recomandat:

-TINERILOR, cu vârste cuprinse între 12-18 ani, cu țintă de formare în context formal si nonformal;

PROFESIONISTILOR care lucrează în orice fel de context educațional și vizează familiarizarea cu setul de instrumente.

 


Download Educator Website Manual (editable PDF)